Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-А-99 / 21.01.2012г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост

Виж повече