Важно съобщение!

Във връзка с възникналата авария на магистрален водопровод гр. Своге – с. Искрец, се уведомяват гражданите на Община Своге, че резултатите от  направените трикратни микробиологични изследнявания от лабораторията на РЗИ-Софийска област показват, че водата е годна за питейни нужди.

Иван Петров – РЗИ-Софийска Област

Община Своге