Обучение на кандидат за приемно семейство

20160406_140358В Центъра за обществена подкрепа – град Своге започна обучение за допълнителна квалификация на кандидат за професионално приемно семейство. Програмата е утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, по предложение на Председателя на Държавна агенция „Закрила на детето“ и Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Продължителността на обучението за допълнителна квалификация включва 8 сесии по 3 часа и е надграждащо обучение за кандидат-приемния родител.