Покана

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ

ЗА 2015 ГОДИНА

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси

К А Н Я

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Своге за 2015 г., което ще се проведе на 11.05.2016 г./сряда/ от 14:00 часа в Конферентната зала на Читалището.

КРАСИМИР ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет Своге