Заповед

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге – Петровден, на основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

НАРЕЖДАМ:

        I.            В периода от 23.06.2012 год. в 23:00 часа до 01.07.2012 год. в 24:00 часа да бъдат затворени за движение следните участъци на ул. „Цар Симеон”:

  • паркинга за ЖП гарата;
  • паркинга пред ОББ – клон Своге до автогара Своге (изключение правят само живущите в бл. №31, 33, 35, като те се задължават да спират зад блоковете);
  • на 01.07.2012 год. от 06:00 часа до 24:00 часа в района на пазара.

 

II.            В периода от 30.06.2012 год. в 06:00 часа до 01.07.2012 год. в 24:00 часа да бъде затворена ул. „Александър Стамболийски” от Община Своге до Кооперативна банка.

 

III.            Работно време на разположените върху пазарните площи увеселителни съоръжения, маси и сергии за периода, както следва:

  1. 25.06.2012 год. до 29.06.2012 год. – от 08:00 часа до 22:00 часа
  2. 30.06.2012 год. до 01.07.2012 год. – от 08:00 часа до 24:00 часа

 

IV.            За периода на провеждането на Празника на града Районно управление на „Полиция” гр. Своге да осигури охрана на обществения ред.

 

МИЛАДИН САВОВ

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Оригинална заповед – изтегли