Съобщение

Община Своге обявява, че осигурява обществен достъп на всички заинтересовани лица и организации до проект на Програма за управление на отпадъците на Община Своге 2016-2020 г. – 15.04.2016 г.

На основание чл.52, ал.7 от Закона за управление на отпадъците, Община Своге осигурява обществен достъп на всички заинтересовани лица и организации до проект на Програма за управление на отпадъците на Община Своге 2016-2020г.
Проектът на програмата е достъпен на интернет страницата на Община Своге в рамките на един месец, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, както и в стая Екология от 9.30ч. до 11.30ч. и от 14.30ч. до 16.30ч. всеки работен ден.
Очакваме вашите аргументирани предложения и становища в указания срок в деловодството на Община Своге, до Дирекция „Устройство и развитие на територията“.

За повече информация тел.:0726/85-27 – инж.Ралица Павлова

Програма за управление на отпадъците на Община Своге 2016-2020 г. – 15.04.2016 г. – изтегли