Съобщение

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

Във връзка с предстоящите празници в село Гара Лакатник 14-15.05.2016г. , кметът на Община Своге назначи комисия от специалисти, която да извърши оглед на участъци от туристическа пътека в село Лакатник и Вазова екопътека в село Заселе.

       От направения оглед се установи следното:

  • Необходима е подмяна на парапет 120л.м на туристичекса пътека в село Лакатник;
  • Необходима е подмяна и възстановяване на парапет на Вазова екопътека в определени участъци, обновяване на туристически заслон и подмяна на дървената конструкция на двe мостчета.

        Община Своге обявява, че в предстоящата седмица от 09.05-13.05.2016г. ще се извършват ремонтни работи в горецитираните участъци, за да бъде опазено естественото състоянието и целостта им, както и да се осигури безопасността на  гражданите на община Своге, гостите и туристическия поток в предстоящите празници.

       Община Своге моли гражданите за разбиране за причинени евентуални неудобства във връзка с провеждането на ремонтните работи в предстоящите дни.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ