Изнесена приемна на областния управител на Софийска област Росица Иванова в Община Своге

P1020032На 17.05.2016г. в заседателната зала на Община Своге се проведе приемен ден на областния управител на Софийска област. Г-жа Росица Иванова беше на разположение на гражданите на общината в продължение на два часа( от 10:00ч. до 12:00ч.) като отговаряше на въпроси и оказваше съдействие за разрешаването на поставените проблеми. Приемният ден даде възможност от една страна на жителите на свогенска P1020037община да споделят лично с областния управител своите проблеми и молби, а от друга – на г-жа Иванова да се запознае отблизо с работата на общинската администрация и общински съвет. След края на приемния ден тя проведе и работни срещи с председателя на Общински съвет- гр. Своге г-н Красимир Петков и кмета на Община Своге г-н Емил Иванов. Срещите протекоха в дух на конструктивен диалог и плодотворност.