Да изчистим България заедно

 DaIzchistimBG                За шеста поредна година Община Своге ще подкрепи Националната кампания „ Да изчистим България заедно ”, организирана от BTV Media Group.

                 Кампанията стартира на 04.06, предвид отбелязването на Световния ден на околната среда 05 юни.

                 Приоритет на кампанията са защитените територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие.

    Община Своге ще осигури за всички доброволци на кампанията чували и ръкавици, които ще бъдат раздавани в Общинска администрация Своге до 03.06.2016г. включително.

                 Каним всички фирми, организации, администрации, училища,  жители и гости на Общината да се включат като доброволци и почистят замърсените райони около местата където се намират на 04 юни 2016г.(събота)

    Необходимо е доброволците да заявят своето желание за участие в Общинска администрация Своге, ул. „Александър Стамболийски”№7, стая Екология и да посочат местатa, които ще почистват.

    Събраните чували с отпадъци ще се оставят до най-близкия контейнер, от където ще се събират и извозват. Местата за почистване и събиране на отпадъци по селата ще се определят по преценка на съответното Кметство/Населено място.

                   Телефон за връзка относно провеждането на кампанията на територията на Община Своге – 0726/85-27 – инж. Ралица Павлова – мл. експерт „Екология“.

Призовават се  гражданите на Община Своге да вземат активно участие в инициативата!

ОБЩИНА СВОГЕ 2016 г.