Покана

Обществено обсъждане на проекта за актуализация на Общинския бюджет на Община Своге за 2012 год.

     Уважаеми Дами и Господа,

     Уведомяваме Ви, че на основание  на основание чл. 11, ал. 6 от Закона за общинския бюджет и чл. 16 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 19.07.2012 година от 10.00 часа в лекционната зала на Читалище “Градище” ще се проведе обществено обсъждане на проекта за актуализация на общинския бюджет за 2012 година.