Подмяна на водопроводната мрежа на основни улици в град Своге

unnamed-(1)Приключи ремонта на водопроводната мрежа на улиците „Звънче“ и „Ропотамо“, извършен от община Своге, съвместно с ВИК София. Така, за откриването на учебната година, учениците от СУ „Иван Вазов“, което се намира до тях, ще имат подновена инсталация. По време на ремонта бяха положени нови тръби и дренаж за отводняване, след което бе възстановена асфалтовата настилка на мястото на изкопите. Предстои да бъде изкърпено уличното платно и възстановено движението на моторни превозни средства по улиците.

С оглед на направените и предстоящи ремонти, които могат да породят затруднения в придвижването на гражданите и гостите на Своге, общинското ръководство предварително поднася своите извинения и поема ангажимент ремотните дейности да приключат качествено и в срок, за да може града да придобива нов по-добър облик и да се повишава качеството на живот на гражданите.