СИК за хора с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрение

 

 

На основание чл.73, чл.175, чл.190 ал.2,чл.203 и чл.204 от Изборния кодекс и Решение № 56 / 30.11.2012 год. на ЦИК , сме определили следните избирателни секции за гласуване на  гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението:

 

1.Секция  № 264300001 с адрес: гр.Своге – НЧ „Градище”, ул.Цар Симеон №29

2. Секция № 264300004 с адрес: гр.Своге – СОУ ”Иван Вазов, ул.”Звънче” №2

 

Пред всяка от двете секции ще се поставят табела и други обозначителни знаци на които се отбелязва и допълнителното им предназначение.

 

На тел. 0726 / 85 и тел 0726/221-08 или на адрес: гр. Своге ул. ”Ал.Стамболийски” № 7, гражданите могат да правят заявки за помощ в деня на Националния референдум 27.01.2013г.