Покана за обществено обсъждане на Бюджет 2013

 

На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинския бюджет и чл.16 от Наредбата за съставянето,  изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Своге на 1-ви февруари 2013 год. (петък) от 16:30 часа в лекционната зала на Читалище „Градище“ ще се проведе обществено обсъждане на проекта за общинския бюджет за 2013 година. Ръководството на общината кани местната общественост и всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането, давайки своите препоръки, предложения и становища.

 

          Уважаеми съграждани,

 

През месец  февруари предстои приемането на Бюджета на Община Своге за  2013 година. Общинския бюджет е публичен и е важно гражданите на общината да проявят интерес и пряко да участват в процеса на изготвянето му, както и да се информират за неговото изпълнение. Разработването и приемането на бюджета са част от най-важните решения и те трябва да се вземат с Вашето активно участие. Очакваме мненията и вижданията Ви за бъдещото развитие и просперитет на нашата местна общност.

 

 

С уважение,

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ