Отчетно-изборно събрание в клуб „Доверие“


На 4 март 2013 г. Сдружението с нестопанска цел „Доверие” – Своге проведе своето отчетно-изборно събрание. Гост на събитието бе и кметът на община Своге – инж. Жоро Цветков.

Под мотото „И за добро, и за лошо – винаги заедно!” започна встъпителното слово на председателя на сдружението госпожа Милка Георгиева. Тя се обърна към присъстващите с молба да почетат с едноминутно мълчание паметта на осемте, отишли си от този свят, членове на клуба, а след това  прочете стихотворението на Недялко Йорданов „Обръщение”.  Речта й продължи с изказване на благодарности към онези, които са подпомогнали дейността на сдружението и с отчет за свършената работа  през изминалата една година. Изпълнени с емоция, думите й докоснаха сърцата на присъстващите и им вдъхнаха още повече вяра в каузата, на която са се посветили. С последвалия финансов годишен отчет  и единодушно гласуване „за”, приключи първа точка от установения дневен ред.

По втора точка, а именно, промени в Устава на дружеството, думата взе адвокат Ели Митова. Тя се спря на чл.12, ал.1 и изр.3 от ал.2 от Устава и предложи някои от текстовете да бъдат подменени с по-подходящи, като например, да се избегне наблягането на думата „пенсионери” в тези текстове и да се замени с  „пенсионери и живущи в гр. Своге и общината” или „сдружение на жителите на отделните населени места”, предвид това, че в сдружение може да се членува независимо от възраст, пол, раса, професия или образование. Освен тези промени, адвокат Митова направи предложение, касаещо чл.32 от Устава, а именно, да се увеличи броят на членовете на Управителния съвет от трима – на седем, като така ще се предостави възможност на повече хора активно да работят за целите на сдружението. Предложенията бяха приети единодушно.

Трета точка на дневния ред беше изборът на нов Управителен съвет и нов председател. За членове на Управителния съвет бяха избрани: Станчо Атанасов – общински съветник, Милка Георгиева, Виолета Петрова, Стефани Божилова, Радослав Манков, Ирена Георгиева и Кирил Иванов. За председател бе преизбрана госпожа Милка Георгиева. Тя благодари от сърце на аудиторията и заяви, че и занапред ще работи все така неуморно за каузата на сдружението. От името на Управителния съвет се изказа госпожа Виолета Петрова, която сподели, че би било хубаво дейността на клуб „Доверие” да се популяризира повече чрез свогенските медии, а защо не и в по-широк мащаб.

След изчерпване на дневния ред, водещият на събранието Данчо Христов даде думата на кмета на община Своге.  Инж. Цветков благодари на домакините за поканата, поздрави присъстващите, от свое и от името на общинската администрация, послучай Националния празник на България – Трети март и произнесе кратка, но съдържателна реч, свързана с изпълнението на няколко проекта, целящи благоустрояването на града и общината и обеща на членовете на сдружението да ги подпомага, с каквото може – при провеждане на тематични тържества, при необходимост от пътувания или за други важни събития, каквото бе, например, гостуването на делегация от Община Своге за празника на зелето в гр. Ступава, Словакия,  където бяха поканени и членовете на клуб „Доверие”.

Спонтанен интерес у хората предизвика новината за построяването на нов мост над река Искър, както и на спортен парк до стадиона в гр. Своге. Изграждането на мултифункционални спортни площадки в двора на СОУ „Иван Вазов” – Своге, рехабилитацията на водопровода в с. Свидня, противосвлачищната и противонаводнителна укрепителна дейност по поречието на реките Искър и Искрецка са едни от многото важни, но трудни проекти, с които се е ангажирал екипът на Общината, но кметът заяви, че е амбициран да ги осъществи, за да остави нещо хубаво след себе си на града и на общината като цяло. Освен всичко това, съществува и идея за откриване на домове за възрастни хора на територията на община Своге.

 

Инж. Цветков запозна присъстващите и с пилотния брой на Информационния бюлетин на Община Своге и ги осведоми, че в бъдеще в него ще намират всичко, което ги интересува, относно работата на общинската администрация. Накрая той пожела на всички здраве и ползотворна предстояща дейност.

Събранието бе закрито с кратка почерпка, добро настроение и завидна задружност и съпричастност между членовете на клуб „Доверие”.