Избори 2013 – Решение № 2156 НС

РЕШЕНИЕ
№ 2156-НС
София, 14.03.2013

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и § 6 от Допълнитгелните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:

 Приема хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.