Избори 2013 – полезни връзки

Централна Избирателна Комисия

Гражданска Регистрация и Административно Обслужване

Изборни книжа

Срокове за подаване на заявления от граждани за извършване на вписвания в избирателния списък за изборите за народни представители на 12 май 2013 – изтегли

Приложение 7 – Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Приложение № 12 – Заявление по чл. 48a, ал. 2, вр. с ал. 1 от Изборния кодекс

Приложение № 13 – Заявление по чл. 48б, ал. 1 от Изборния кодекс

Приложение 15 – Заявление по чл. 50, ал. 1, изречение 1 от Изборния кодекс

Приложение № 16 – Заявление по чл. 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал.2 и чл.57, изр.второ от ИК

Приложение 17 – Заявление – Декларация по чл. 49, ал. 2 във връзка с § 1, т. 13 ДР от Изборния кодекс

Приложение 18 – Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Приложение – 20 – Заявление по чл. 53, ал. 1 от Изборния кодекс

Приложение № 23 – Заявление по чл. 56, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс

Приложение 24 – Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна

Приложение № 25 – Заявление по чл. 57, изр. 2, предл. 1 от Изборния кодекс