Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция “Местни данъци и такси”

Свали прикачените файлове: