Среща на общините от Еврорегион „Нишава”

На 20 март 2013 г. в град Драгоман се проведе работна среща на кметовете на общините от Еврорегион „Нишава” – Пирот, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Костинброд, Божурище, Драгоман, Сливница, Годеч и Своге.

От българска страна присъстваха – заместник-областният управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, председателят на УС на РТГС-„Нишава” г-жа Любов Добрева, кметът на община Драгоман г-н Андрей Иванов, кметът на община Своге инж. Жоро Цветков, кметът на община Годеч г-н Андрей Андреев, кметът на община Божурище г-н Аспарух Аспарухов, председателят на ОбС на община Сливница г-н Георги Георгиев и началник-отдел „Евроинтеграция” на община Костинброд г-н Павлин Аврамов.

От сръбска страна присъстваха – областният управител на област Пирот г-н Горан Стаменович, председателят на ГС „Понишавлье” г-н Владица Тошич, председателят на ОбС на община Пирот г-н Милан Попович, член на общинския изпълнителен съвет на община Пирот г-н Витойко Панайотович, кметът на община Бабушница г-н Саша Стаменкович, зам.-кметът на община Бела Паланка г-н Драган Живкович и сътрудникът по проектни дейности на община Димитровград г-н Деян Милев.

Срещата бе открита от председателя на УС на РТГС-„Нишава” г-жа Любов Добрева. Съпредседателят, г-н Владица Тошич, запозна присъстващите с бюджета и бъдещите участия на Еврорегиона в проекти, касаещи общините. Беше обсъден планът за работа в програмния период 2014-2020 г. Основна задача на срещата бе и създаването на оперативен екип от експерти от всички членуващи общини. Уточниха се и датите на следващите срещи – на 26.04.2013 г. в град Пирот и на 31.05.2013 г. в град Божурище. На тези срещи ще се проведат обучителни семинари на вече структурирания екип от експерти, както и подготовка за участието на Еврорегион „Нишава” в бъдещи съвместни проекти.

Еврорегион „Нишава” е признат от Асоциацията на европейските погранични райони (AEBR), като лидер в тази част на Европа, който  има за цел да насърчава и развива сътрудничеството и създаването на партньорства между общините в РСърбия и България, да реализира възможности пред общините за обмен на информация, опит и най-добри практики, разработване и изпълнение на съвместни дейности и проекти, както и решаване на общи проблеми. Значението му е дори по-голямо с откриването на новите възможности за финансиране на проекти по трансгранично сътрудничество.