Община Своге подписа споразумение за побратимяване с Община Нови Град, Република Босна и Херцеговина

EU-CitizensСписъкът с побратимените на Своге градове се увеличи с още един. Събитието стана възможно благодарение на реализацията на проект „Европа през очите на гражданите“, финансиран по Програма „Европа за гражданите“ по ос 2.1. „Побратимяване“ с Решение № 2018-3306/091-001 на Европейската комисия. В продължение на 4 дни- 05.08.2019г.- 08.08.2019г. Община Своге бе домакин на делегация от Община Нови град, с която съвместно реализираха заложените в проекта дейности. За подписването на споразумението в Своге пристигнаха кметът на общината г-н Мирослав DSC_0217Дрляча, заместник- кметът г-н Боян Лукач, началникът на кабинета на кмета г-н Милан Цулич, началникът на полицейското управление в Нови град, председателят на Общинския съвет г-н Мирко Згонянин, представители на общинска администрация, журналисти от местното радио и медии, служители на културния център и социални служби, представители на инспекции, контролни звена в общината, здравни институции, образователни заведения- детски градини и училища, експерти по развитието на спорта в общината.

Дейностите, които бяха реализирани по време на изпълнението на проекта в община Своге бяха насочени към насърчаване демократичното и гражданско участие на хората чрез подобряване на разбирането им за процеса на развитие на политиките на Съюза и осигуряване на социална ангажираност към проблемите на населените места и техните граждани, както и към това хората да бъдат активно включени в идентифицирането на въпроси от местно, национално и международно значение, обсъждане и проучване на възможни средства, както и съществуващи механизми за развитие на населените места. Бяха повдигнати теми като идентифициране на проблемите на населените места, споделяне на добри практики и опит, ползи и недостатъци на политиката на ЕС, дебати относно възможностите за подобряване и развитие на общността и въздействието на новите технологии върху работните места. Бяха анализирани социалните политики на общините и как те могат да бъдат мултиплицирани.

Събитията по проекта стартираха с откриваща пресконференция на 05.08.2019г. в конферентната зала на НЧ „Градище 1907“- град Своге. По стара българска традиция гостите от Босна и Херцеговина бяха посрещнати с хляб и мед. В рамките на първия ден от програмата двете общини представиха своите дейности, добри практики и успешни проекти. Екипът презентира основните цели и задачи на Програма „Европа за гражданите“ и в частност на проекта. Пресконференцията бе открита от инж. Валентин Михайлов- заместник- кмет на Община Своге, който поздрави гости и присъстващи като изрази надежда този първи проект да бъде само началото на едно успешно, съвместно сътрудничество между двете общини. Поздравление отправи и кметът на Община Нови град г-н Мирослав Дрляча, който благодари на общинското ръководство за топлото посрещане. Присъстваха заместник- кметовете на Община Своге г-жа Нина Копринджийска и г-н Илия Богданов, служители на общинска администрация, гости, представители на НПО- та и частния бизнес, медии.

Вторият ден беше посветен на дискусия между представителите на двете общини относно възможности за бъдещи проекти като бяха идентифицирани общи теми, варианти за развитие на спорта в двете общини- спортни клубове, състезания, културни инициативи, институции, фестивали в Община Своге и Община Нови град, възможности за работа в проекти в сферата на туризма. Кръглата маса завърши с подписване на споразумение за побратимяване. От страна на Община Своге подпис положи заместник- кметът инж. Михайлов. Официалният документ бе съставен и подписан в три екземпляра- на български, сръбски и английски езици. Основните цели на споразумението за побратимяване са развитие на контактите между органите на местното самоуправление, държавните и общинските организации на Община Своге и Община Нови град, разширяване на двустранното опознаване на обществото, икономиката, културата, системата на местното самоуправление в България и Босна и Херцеговина, развитие и укрепване на приятелските връзки между жителите на община Своге и Община Нови град. Споразумението за сътрудничество ще съдейства за задълбочаване на приятелските връзки, разширяване и укрепване на сътрудничеството между двете страни. Срокът на действие на споразумението е 5- годишен като той ще бъде продължаван автоматично за следващ период.

Събитията завършиха с обобщаваща /заключителна/ конференция от проведените дейности, плануване на последващи дейности и мероприятия. В деловодството на общинска администрация- Своге бе получен благодарствен адрес от кмета на Община Нови град г-н Мирослав Дрляча, в който изказва благодарност на общинското ръководство и на кмета на общината г-н Емил Иванов за топлото посрещане и изключителни дни в България и изказва готовност за бъдеща съвместна работа по проекти.

BlPismo