Писмо до парламентарно представените партии и коалиции от партии и ръководствата на партиите и коалициите, представени в Европейския парламент