Съобщение във връзка с Местни избори 2019

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

В изпълнение на Решение №1131-МИ от 18.09.2019г. на Централната избирателна комисия, ОТНОСНО: публикуване на списъците на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г., Ви уведомяваме, че:

На основание § 153 от Преходни и заключителни разпоредби  на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и  чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България са определени следните населени места в Община Своге, в които да се произведат избори за кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кмет на община Своге на 27 октомври 2019, тъй като същите имат статут на кметство и население над 350души по постоянен адрес към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове – 16 юли 2019г. :

Кметство Население в кметството към 16.07.2019 г.  
 
 
С.ВЛАДО ТРИЧКОВ 1166  
С. ГАРА БОВ 951  
С. ГАРА ЛАКАТНИК 1168  
С.ИСКРЕЦ 1757  
С.МИЛАНОВО 385  
С.РЕБРОВО 799  
С.СВИДНЯ 881  
С.ТОМПСЪН 775  
С.ЦЕРОВО 1459