Решения от заседание на общински кризисен щаб – Своге, проведено на 18.03.2020г., 13:30ч.

Днес, 18. 03. 2020г., от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Своге, се проведе заседание на Кризисния щаб – Своге, на което се взеха следните решения:

  1. Общинският кризисен щаб препоръчва на служителите на Община Своге, както и на външните лица, във всички общински сгради влизането и движението да се извършват само с маски;
  2. Секретаря на Кризисния щаб да изготвя заявки за необходимите дезинфекционни материали и предпазни средства от името на щаба, които заявки да се изпращат чрез ел. поща на Кмета на Общината до РЗИ – Софийска област или до съответната фирма;
  3. Да се възстанови дейността на Центъра за обществена подкрепа в града, поради нуждите на децата с поведенчески проблеми;
  4. Да се извършва контрол върху работата на образователните медиатори, обслужващи общината;
  5. Промяна на транспортната схема в общината

КРИЗИСЕН  ЩАБ – СВОГЕ