Заповед № РД- 01- 197/11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването

Уважаеми съграждани,

Общинският щаб за защита при бедствия – Своге, ви информира за съдържанието на заповед № РД – 01 – 197/11.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването. За сведение и стриктно изпълнение!