Община Своге с кампания за безплатно скринингово изследване на постурални проблеми в гръбначния стълб при деца

Община Своге стартира кампания за скринингово изследване на постурални проблеми в гръбначния стълб при деца. Инициативата е в партньорство със сдружение „Национална терапевтична мрежа“ и обхваща ученици от всички училища на територията на общината от 1 до 7 клас. Целта на изследването е профилактика и превенция на гръбначни деформитети с оглед предпазване от негативните последици от гръбначните изкривявания върху човешкия организъм и необходимостта от перманентни профилактични мероприятия при подрастващи. Децата ще вземат участие в изследването след подписване от родителите на информирано съгласие като ще преминат през индивидуално изследване на позата, мускулен дисбаланс, постурален контрол и функционално изследване на стоеж и походка. Изследването ще се проведе съобразно учебния процес.

ЗАЩО СЕ ПРАВИ ТОВА ИЗСЛЕДВАНЕ?

Под стойка се разбира привичната поза на непринудено стоящия човек, без особено напрежение на мускулатурата за поддържане на тялото и главата в изправено положение. Неправилното телодържане е един от първите фактори, които довеждат до гръбначни деформации. Правилната поза се оформя и изработва успоредно с растежа на детето и с развитието на всички функции на неговия организъм, и най-вече с правилното функциониране на мускулатурата. Тя се оформя, както под влияние на външната среда, така и както всеки двигателен навик. Правилната стойка и телодържане се възпитава по време на растежа и развитието на детето. Двигателния стереотип за правилно телодържане и стойка трябва да се поддържа, тъй като може да се промени както в положителен, така и в отрицателен смисъл. Поддържането и възпитанието на стойката и телодържането, зависи от правилната форма на гръбначния стълб, от правилното функциониране на мускулатурата, от нейната сила, от равномерното разпределение на мускулна тяга, т.е от синергичната работа на всички мускули които участват в движенията на гръбначният стълб.