Инж. Валентин Михайлов: Стартира изпълнението на обект „Реконструкция на вътрешната водопроводната мрежа на с. Церово“

След дългогодишни усилия на Кмета на Община Своге г-н Емил Иванов и лично мои, една голяма мечта е на път да се сбъдне – подмяна на вътрешната водопроводната мрежа на с. Церово. За изпълнението на обекта е получено частично финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на 1 800 000лв. От страна на Общината се извършват допълнителни действия по анексиране на договора с избрания изпълнител и уточняване с главния проектант на кварталите, от които ще започне подмяната. В края на месец април се очаква да стартират и първите изкопни дейности на обекта.

Проектът включва подмяна на вътрешната водопроводна мрежа с полиетиленови тръби с диаметър от ф 90 до ф160, подмяна на 553 сградни водопроводни отклонения и възстановяване на нарушената настилка.

В момента се правят допълнителни проучвания на дебита на водата в Голяма и Малка водна пещера в района на селото. Търсят се възможности за увеличаване на дебита в пещерата, от която се захранва резервоара в мах.“Полената“, с.Церово, както и за пречистване на водата, идваща от основната Голяма водна пещера в района.

Предстои да бъде извършен и основен ремонт на резервоара в мах.“Пулец“, който е включен в поименното разпределение на обектите за строителство през 2021г. на Община Своге.

Надявам се всички предприети от Общината мерки да допринесат за увеличаване на водоподаването към селото и за  трайното преодоляване на проблемите с водата.

инж. Валентин Михайлов

зам. кмет на Община Своге