Уведомление за “Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана- София с тунел под Петрохан” с възложител Агенция “Пътна инфраструктура”

На основание чл. 4, ал. 2 от “Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” публикуваме настоящото инвестиционно предложение за: „Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ на Министерство на околната среда и водите

Свали прикачените файлове:

  • pdf Уведомление
    Date added: юли 29, 2021 29/07/2021 2:43:33 PM File size: 1 023 KB Downloads: 162
  • zip ОВОС
    Date added: юли 29, 2021 29/07/2021 2:43:32 PM File size: 2 MB Downloads: 134