Центърът за обществена подкрепа – гр. Своге е напълно обновен благодарение на успешното изпълнение на проект към  Фонд „Социална закрила“

Община Своге реализира поредния успешен проект за 2021г. Изпълнението на проект „Модернизация на материално-техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ към Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ към Министерство на труда и социалната политика завърши успешно.    

Чрез реализацията на проекта беше закупено ново обзавеждане и оборудване за нуждите на ЦОП- гр. Своге, което доведе до значително повишаване качеството на предоставяните услуги. 40 деца на възраст от 3 до 18 години вече получават своите индивидуални и групови консултации в уютна и комфортна атмосфера. Подменени бяха климатичните системи в Центъра с 4 броя чисто нови климатици, закупени бяха нови офис бюра, 13 броя стола, включително детски ергономични столове, нови секции и шкафове, нова заседателна маса, дивани. Закупени и монтирани бяха 5 броя нови компютърни конфигурации и 2 броя лаптопи, които вече осигуряват мобилната работа на специалистите. Бяха закупени множество помощни пособия и игри, които развиват фината моторика, координация и въображение на децата-  логопедична сонда, оро-навигатор, флаш-карти, пъзели по метода „Монтесори“, дървени играчки за баланс, игри за памет, координация, развиване на логиката и въображението. Несъмнено най- големите придобивки за Центъра за обществена подкрепа са високо технологичните интерактивен лед мултитъч дисплей,  интерактивна смарт маса, мултимедиен проектор, интерактивна дъска и дисплей- стена, които позволяват на децата да рисуват, пишат и учат посредством най- съвременните дигитални методи.

„Модернизация на материално-техническата база и създаване на достойни условия за оказване на социална подкрепа на потребителите на „Център за обществена подкрепа – гр. Своге“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ e вторият успешно реализиран проект със средства от Фонд „Социална закрила“. Изпълнението на поредния успешен проект на Община Своге в сферата на социалните услуги доразвива дейностите, насочени към превантивна политика, която улеснява успешната социализация и интегриране на децата и младите хора в общината.