Нова медицинска апаратура за МБАЛ – Своге

В условията на тежката пандемия и здравна криза Община Своге в лицето на кмета г-н Емил Иванов в израз на загриженост, осигури финансови средства в размер на 200 000 лева за закупуване на медицинска апаратура на МБАЛ-Своге и Медицинския център за диагностика и лечение на пациенти с Ковид-19. Благодарение на средствата за двете болнични заведения ще бъдат закупени биохимичен анализатор, ЕКГ-апарат, две инфузионни помпи, спирометър и имунологичен апарат за изследване на антитела. През 2022 година ще бъде осигурено и финансиране за закупуване на допълнителна специализирана техника. Актът е израз на активната политика на Община Своге в областта на здравеопазването и огромната отговорност на общинското ръководство към живота и здравето на жителите.