Община Своге – кандидат-член на „Хартата на европейските селски общности“

В периода 08.04.2021г. – 10.04.2021г. г-жа Нина Копринджийска – Заместник-кмет и г-жа Цветослава Петкова – Директор Дирекция „Европейски програми и проекти“ представиха Община Своге на първата за 2022 година среща на членовете на „Хартата на европейските селски общности“. Срещата се проведе в град Велке Биловице, Чешка Република като в нея участие взеха представители от Белгия, Люксембург, Естония, Малта, Германия, Хърватия, Португалия, Гърция, Латвия, Швеция, Румъния, Австрия, Ирландия, Обединеното Кралство, Дания, Нидерландия, Унгария, и Чехия като онлайн се присъединиха още Полша, Испания, Италия, Финландия и Литва. Мероприятието беше първото за Хартата след двугодишно прекъсване заради пандемията от Ковид-19. На официалната среща бяха представени предстоящите активности за 2022-2023 година и беше презентирана кандидатурата на Община Своге за членство в международната организация. Приветствие от името на кмета г-н Емил Иванов направи г-жа Копринджийска, която изрази благодарност за предоставената възможност за присъствие на мероприятието и изказа увереността си, че Община Своге ще работи в тясно сътрудничество с „Хартата на европейските селски общности“ в името на успешното партньорство. Госпожа Петкова презентира общината като представи пълен поглед върху живота в административния център Своге и останалите населени места, възможностите за туризъм, предоставяните услуги в сферата на здравеопазването, образованието, социалната сфера, успешно реализираните проекти в сферата на строителството в последните шест години, работата по проекти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. След представянето си, двете дами получиха комплименти за интересното и любознателно поднасяне на информацията, като бяха поздравени освен от присъстващите представители на държавите- членки и лично от г-н Бой Шолце – Президент на „Хартата на европейските селски общности“, който изказа положителното си становище относно евентуалното членство на Община Своге в международната организация. Официалното гласуване и приемане в голямото европейско семейство на селските общини ще се осъществи на годишната среща на кметовете през месец юли, 2022г. При одобрение, Община Своге ще е единственият член от Република България, която до момента няма свой представител. Членството ще даде възможност на общината за създаване на връзки и отношения с представители на местната власт от почти всички европейски държави и ще създаде предпоставка за реализиране на множество международни проекти, обмяна на опит и добри практики.

Хартата на Европейските селски общности е основана преди 30 години в град Сизе, Франция като е съставена от по една община от всяка държава – членк на Европейския съюз. Целта на сдружението е насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между жителите на държавите-членки на Европейския съюз и други страни членки; информиране на гражданите за обичаите и начина на живот на други страни от ЕС. Основните методи за постигане на целите са организиране на срещи на мрежата, където всички членове са представени с делегация, организиране на тематични конференции, в които членовете могат да участват, създаване на общи проекти, свързани с приоритетите на Европейския съюз, стимулиране на двустранния контакт между индивиди и групи.