Община Своге с три укрепени свлачища

През 2021г. и началото на 2022г. Община Своге изпълни успешно три проекта за укрепване на свлачищни райони в различни населени места. Бяха изготвени технически решения за стабилизирането на свлачищните процеси в „Свлачищен участък на път SFO 3611 /II-16 Своге-Томпсън/ – Лесков дол при км4+150, в землището на село Лесков дол, мах. „Кокелини бабки“ с идентификационен № SFO 43.43390-05“, „Свлачищен участък с.Желен, местност  „ Езерище“ с № 43.29163-01 – участък 3 и участък 4“, „Свлачище на път SFO 2604/II-16 – Своге – София/Батулия   – Бакьово – Ябланица при км 2+950 в землището на село Батулия, №SFO 43.02899-02“.

Относно свлачището в село Лесковдол процесите са се развили в долната част на левия долинен склон на река Рединска, като са разрушили банкета и част от външната пътна лента на пътя в участък от около 50 метра. Беше идентифицирана реална опасност свлачището да увеличи обхвата, като засегне и по-голям участък от пътя, включително да го прекъсне. За да бъде укрепено, бяха изградени шест броя ламели. За поемане на срязването се изпълняват вертикални анкери R51-660 през 1м с дължина 9м. За поемане на хоризонталната сила бяха изпълнени под ъгъл 15 градуса анкери R32-210 през 1м с дължина 12м.

Свлачищният район в село Желен – „Езерище“ e уникално по своя произход, разположение и обем и е едно от най-големите регистрирани свлачища в нашата страна. Разположено е на десния бряг на р. Искър, североизточно от гр. Своге по път  IV-1641 – Своге – Желен. Свлачището е картотекирано от „Геозащита”-Перник ЕООД, поделение на МРРБ под номер SFO 43.29163-01 през 1985г. Асфалтовия път за село Желен в този участък е напукан на 4 места. Пукнатините засягат цялото пътно платно. Разположени са почти перпендикулярно на пътното платно, като в отделни зони има пропадания на едната част на пътното платно спрямо другата от порядъка на 1-2 cm. Най-бързо придвижващата се част от свлачищния комплекс е в зоната е в северната  и западна части на свлачището, където има и максимална ерозия на свлачищния език от река Искър. Периодично, в отделни зони настъпват по-значителни активизации, които предизвикват прекъсвания на пътното платно и деформации по сградите.

Свлачищните процеси в землището на село Батулия са се развили в долната част на десния долинен склон на река Батулийска, като са разрушили външната пътна лента и прилежащия банкет на пътя в участък от около 35 метра. Свлечените земни маси са достигнали до руслото на реката. Съществуваше реална опасност свлачището да увеличи обхвата, като засегне и по-голям участък от пътя, включително да го прекъсне. Настилката беше в лошо състояние с мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, пукнатини по ръба, ускорено износване на пътното покритие, кръпки, повреди, нагъвания.

Към настоящия момент трите свлачища са укрепени, въведени в експлоатация с издадени Разрешения за ползване.

Информацията подаде инж. Валентин Михайлов – Заместник-кмет на Община Своге