Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година на имоти

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 117, ал. 9 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решениe №523, Протокол №33 от проведено на 22.12.2021 г. заседание на Общински съвет – Своге, Решение №540, Протокол №34 от проведено на 28.01.2022 г. заседание на Общински съвет – Своге и Решение №566, Протокол №35 от проведено на 28.02.2022 г. заседание на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2022-2023 г.) на следните имоти общинска собственост:

с. ЗАСЕЛЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30350.38.155 482,516 Ливада Десета
30350.10.9 5,211 Ливада Десета
30350.33.53 19,730 Ливада Десета
30350.35.33 23,933 Пасище Десета
30350.23.94 0,892 Ливада Десета
30350.23.96 0,564 Ливада Десета
30350.39.1 13,845 Ливада Десета
30350.38.35 14,596 Ливада Десета
30350.39.20 17,640 Ливада Десета
30350.40.130 175,670 Ливада Десета
30350.40.1 124,694 Ливада Десета
30350.20.39 86,294 Ливада Десета
       
 
с. ЗАНОГЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30329.10.206 1060,627 Пасище Десета
30329.20.185 5,425 Ливада Десета
30329.14.85 25,592 Ливада Пета
30329.59.5 39,839 Пасище Десета
30329.14.92 13,568 Ливада Десета
30329.14.86 13,920 Ливада Десета
30329.14.77 17,732 Ливада Десета
30329.60.102 32,904 Пасище Десета
30329.12.65 49,469 Ливада Десета
30329.34.75 54,876 Ливада Десета
30329.15.160 318,377 Ливада Десета
30329.43.39 17,226 Ливада Десета
30329.12.64 17,974 Ливада Десета
30329.44.49 27,023 Ливада Десета
30329.13.87 208,184 Ливада Пета
30329.13.85 191,504 Ливада Десета
30329.12.66 51,677 Ливада Десета
30329.11.46 21,030 Ливада Десета
30329.10.101 37,282 Ливада Десета
30329.59.3 15,357 Пасище Десета
30329.19.86 178,993 Пасище Десета
30329.22.39 11,455 Ливада Десета
30329.39.41 141,218 Ливада Десета
 
с. ЗИМЕВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30847.60.50 0,965 Ливада Осма
30847.32.861 259,330 Пасище Десета
30847.29.12 1,057 Пасище десета
30847.13.560 309,546 Пасище Десета
30847.10.326 545,545 Пасище Десета
30847.70.880 18,741 Пасище Осма
30847.4.112 536,405 Пасище Шеста
30847.24.68 125,460 Пасище Шеста
30847.23.762 149,115 Пасище Шеста
30847.93.789 11,815 Пасище Десета
30847.9.19 13,877 Ливада Десета
30847.18.17 14,289 Ливада Шеста
30847.200.82 17,003 Пасище Шеста
30847.78.806 17,398 Пасище Десета
30847.200.38 19,362 Пасище Десета
30847.200.64 46,705 Пасище Шеста
30847.200.62 51,486 Пасище Десета
30847.79.26 77,065 Пасище Десета
30847.93.748 173,350 Пасище Десета
30847.80.1 12,730 Пасище Десета
30847.80.106 108,730 Пасище Десета
30847.11.20 21,708 Пасище Десета
30847.82.41 21,326 Ливада Осма
30847.35.1 15,397 Пасище Осма
 
с. БРЕЗЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
06272.118.9 949,168 Пасище Десета
06272.38.7 66,884 Пасище Десета
06272.37.1 122,289 Пасище Десета
06272.33.2 23,338 Пасище Десета
06272.167.105 31,212 Ливада Девета
06272.29.17 222,099 Пасище Десета
06272.56.19 11,763 Пасище Десета
06272.66.1 25,765 Пасище Десета
06272.56.21 60,144 Пасище Десета
06272.169.1 149,582 Пасище Десета
06272.77.421 693,603 Пасище Десета
06272.43.2 10,668 Ливада Девета
06272.98.1 32,609 Пасище Десета
06272.8.129 37,488 Пасище Десета
06272.55.31 69,841 Пасище Десета
06272.30.264 72,736 Пасище Десета
06272.172.1 75,575 Ливада Десета
06272.167.139 76,068 Пасище Девета
06272.170.2 92,570 Пасище Девета
06272.56.25 5,891 Ливада Десета
06272.56.26 0,182 Ливада Десета
06272.56.27 0,027 Ливада Десета
06272.56.31 4,427 Ливада Десета
06272.6.14 0,335 Ливада Десета
06272.38.255 59,903 Пасище Десета
06272.38.112 151,829 Пасище Десета
06272.58.1 11,742 Пасище Девета
06272.20.7 3,960 Ливада Десета
06272.28.2 13,481 Ливада Десета
06272.18.6 14,588 Ливада Десета
06272.25.4 117,073 Пасище Десета
06272.25.1 148,214 Пасище Десета
06272.162.72 42,159 Пасище Десета
06272.17.6 82,228 Пасище Десета
06272.18.1 107,038 Ливада Десета
06272.18.5 10,934 Ливада Десета
06272.63.54 14,405 Пасище Девета
06272.41.4 17,395 Пасище Девета
06272.28.106 109,070 Ливада Десета
06272.21.25 191,884 Ливада Десета
06272.138.3 192,444 Пасище Десета
06272.21.51 78,613 Пасище Десета
06272.36.28 46,367 Пасище Десета
06272.26.11 445,574 Пасище Десета
06272.112.65 14,293 Пасище Десета
06272.112.100 31,927 Пасище Десета
06272.33.70 81,696 Пасище Десета
06272.34.12 141,029 Пасище Десета
06272.35.44 147,066 Пасище Десета
06272.37.21 10,036 Пасище Десета
06272.36.3 13,492 Пасище Десета
06272.126.90 13,861 Пасище Десета
06272.126.89 16,094 Пасище Десета
06272.36.2 17,029 Ливада Десета
06272.13.12 18,086 Ливада Десета
06272.129.71 18,646 Пасище Десета
06272.10.116 21,208 Пасище Десета
06272.25.11 22,108 Ливада Десета
06272.26.1 26,393 Ливада Десета
06272.28.68 38,254 Пасище Десета
06272.36.34 42,365 Пасище Десета
06272.114.34 48,167 Пасище Десета
06272.17.3 67,878 Ливада Десета
06272.114.41 74,189 Пасище Десета
06272.32.1 243,370 Пасище Десета
06272.110.14 21,449 Пасище Десета
06272.20.9 11,089 Пасище Десета
06272.20.11 17,181 Пасище Десета
 
с. ОСЕНОВЛАГ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
54122.64.6 261,732 Ливада Десета
54122.110.25 132,205 Пасище Десета
54122.110.28 2,002 Пасище Десета
54122.110.29 2,002 Пасище Десета
54122.110.31 2,002 Пасище Десета
54122.112.34 12,295 Пасище Десета
54122.108.34 196,912 Пасище Десета
54122.108.4 114,117 Пасище Десета
54122.114.2 274,399 Пасище Десета
54122.34.24 251,117 Пасище Десета
54122.71.67 185,709 Пасище Десета
54122.71.65 77,846 Пасище Десета
54122.65.34 150,661 Ливада Десета
54122.28.42 217,391 Пасище Десета
54122.107.3 740,336 Пасище Десета
54122.116.2 149,135 Пасище Десета
54122.116.31 98,910 Пасище Десета
54122.65.11 1,055 Ливада Десета
54122.65.32 51,714 Ливада Десета
54122.66.5 4,365 Ливада Десета
54122.66.7 1,015 Ливада Десета
54122.66.8 6,016 Ливада Десета
54122.67.7 2,219 Ливада Десета
54122.15.55 7,327 Ливада Десета
54122.15.72 4,973 Ливада Десета
54122.68.29 20,137 Ливада Десета
54122.68.31 14,132 Ливада Десета
54122.68.35 4,923 Ливада Десета
54122.48.12 1,660 Пасище Десета
54122.55.6 4,419 Пасище Десета
54122.55.20 3,564 Пасище Десета
54122.59.3 121,718 Пасище Десета
54122.34.29 4,240 Ливада Десета
54122.34.43 3,985 Ливада Десета
54122.34.45 4,002 Ливада Десета
54122.34.46 16,750 Ливада Десета
54122.35.5 12,167 Пасище Десета
54122.33.22 0,584 Ливада Десета
54122.33.23 18,909 Ливада Десета
54122.33.24 6,660 Ливада Десета
54122.33.25 2,538 Ливада Десета
54122.56.100 310,834 Ливада Десета
54122.28.45 191,889 Ливада Девета
54122.108.9903 11,669 Пасище Десета
54122.107.1 6,935 Пасище Десета
54122.109.4 52,182 Пасище Десета
54122.71.55 60,635 Пасище Десета
54122.116.1 52,944 Пасище Десета
54122.35.13 131,390 Пасище Десета
54122.107.17 21,543 Пасище Десета
54122.56.34 141,797 Ливада Десета
54122.108.1 7,287 Пасище Десета
54122.116.32 8,812 Пасище Десета
54122.109.2 4,524 Пасище Десета
54122.118.41 71,644 Пасище Десета
54122.118.1 49,589 Пасище Десета
54122.32.1 108,614 Ливада Десета
54122.48.7 47,846 Пасище Десета
54122.56.54 6,082 Ливада Десета
54122.61.13 12,115 Ливада Десета
54122.64.56 12,851 Ливада Десета
54122.59.46 15,598 Пасище Десета
54122.59.53 17,177 Ливада Десета
54122.56.81 17,778 Ливада Десета
54122.59.24 18,118 Пасище Десета
54122.28.26 20,305 Ливада Девета
54122.100.59 29,251 Ливада Десета
54122.71.40 41,944 Пасище Десета
54122.9.20 2,930 Ливада Десета
54122.9.38 4,927 Ливада Десета
54122.16.4 68,954 Пасище Десета
54122.68.51 2,327 Ливада Десета
54122.48.17 37,157 Пасище Десета
54122.34.23 18,814 Пасище Десета
54122.34.51 9,229 Ливада Десета
54122.64.24 24,537 Ливада Десета
54122.56.96 28,136 Ливада Десета
54122.61.17 45,268 Ливада Десета
54122.76.3 31,968 Ливада Десета
54122.39.9 3,026 Ливада Десета
54122.64.123 2,217 Ливада Десета
54122.69.3 17,090 Ливада Десета
54122.70.68 31,789 Ливада Десета
54122.555.60 39,472 Ливада Десета
54122.32.16 56,650 Ливада Десета
54122.64.69 17,571 Ливада Десета
54122.64.17 17,020 Ливада Десета
54122.34.21 53,722 Ливада Десета
54122.99.5 7,776 Ливада Десета
54122.27.6 1,582 Ливада Десета
54122.64.116 2,646 Ливада Десета
54122.71.57 16,655 Ливада Десета
54122.56.38 1,979 Ливада Десета
54122.56.36 2,307 Ливада Десета
54122.65.2 4,523 Ливада Десета
54122.65.3 0,292 Ливада Десета
54122.56.84 0,515 Ливада Десета
54122.64.104 6,999 Ливада Десета
54122.64.105 2,527 Ливада Десета
54122.107.20 84,265 Пасище Десета
54122.64.21 36,358 Ливада Десета
54122.65.27 17,606 Ливада Десета
54122.65.20 35,074 Ливада Десета
54122.34.14 148,340 Ливада Десета
54122.56.82 25,272 Ливада Десета
54122.28.27 140,222 Ливада Девета
54122.35.16 913,932 Пасище Десета
54122.71.24 65,606 Пасище Десета
54122.59.1 14,078 Пасище Десета
54122.36.18 12,190 Ливада Десета
54122.36.10 17,631 Ливада Десета
54122.33.37 7,418 Ливада Десета
54122.36.15 2,521 Ливада Десета
54122.32.6 12,845 Ливада Десетаа
       
с. БРЕЗОВ ДОЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
06327.149.16 184,937 Пасище Десета
06327.165.2 1,689 Пасище Девета
06327.165.3 4,785 Пасище Девета
06327.169.8 0,940 Ливада Десета
06327.42.1 17,235 Пасище Десета
06327.265.29 9,937 Пасище Десета
06327.153.7 2,484 Пасище Десета
06327.185.4 6,626 Ливада Девета
06327.169.16 55,150 Ливада Десета
06327.149.14 112,397 Пасище Десета
06327.153.2 167,232 Пасище Десета
06327.147.6 64,352 Пасище Десета
 
с.  ЯБЛАНИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
87028.200.1 79,010 Пасище Десета
87028.77.13 37,353 Ливада Десета
87028.77.14 1,133 Ливада Десета
87028.77.16 2,213 Ливада Десета
87028.67.218 4,886 Пасище Десета
87028.50.117 5,010 Ливада Десета
87028.70.22 8,050 Пасище Десета
87028.300.321 11,051 Ливада Десета
87028.19.7 14,068 Ливада Десета
87028.1.342 10,403 Ливада Десета
87028.30.52 4,058 Ливада Десета
87028.32.2 3,693 Ливада Десета
87028.30.23 0,972 Ливада Десета
87028.45.507 53,814 Ливада Десета
87028.53.8 11,081 Пасище Десета
87028.67.218 4,886 Пасище Десета
87028.50.117 5,010 Ливада Десета
87028.70.22 8,050 Пасище Десета
87028.200.245 3,997 Пасище Десета
87028.200.368 3,334 Ливада Десета
87028.48.65 4,309 Ливада Десета
87028.29.16 1,702 Ливада Десета
87028.200.871 1,374 Ливада Десета
87028.30.35 0,899 Ливада Десета
87028.200.758 1,130 Ливада Десета
87028.32.15 1,130 Пасище Десета
87028.58.263 0,685 Ливада Десета
87028.18.19 1,091 Ливада Десета
87028.31.214 0,514 Ливада Десета
87028.45.13 0,261 Ливада Десета
87028.1.341 1,349 Пасище Десета
87028.30.48 0,296 Ливада Десета
87028.60.7 2,435 Пасище Десета
87028.300.223 0,832 Ливада Десета
87028.1.380 11,219 Ливада Девета
87028.1.799 27,493 Пасище Десета
87028.1.353 47,025 Пасище Десета
 
с. ОГОЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
53374.150.23 3,301 Пасище Десета
53374.86.21 0,203 Ливада Пета
53374.63.13 2,295 Ливада Девета
53374.178.507 35,864 Пасище Десета
53374.178.520 30,424 Ливада Десета
53374.10.220 37,892 Ливада Десета
53374.152.120 63,886 Пасище Десета
53374.114.636 53,586 Пасище Десета
 
с. БАТУЛИЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
02899.202.4 14,303 Пасище Десета
02899.14.1 17,702 Пасище Десета
 
с. РЕБРОВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
62387.77.231 2,125 Ливада Девета
 
с. БУКОВЕЦ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
06985.18.1 379,150 Пасище Десета
06985.1.506 25,724 Пасище Десета
06985.11.588 114,982 Пасище Десета
06985.6.347 85,061 Ливада Десета
06985.1.547 148,014 Ливада Десета
06985.1.551 29,002 Ливада Десета
06985.1.550 11,055 Ливада Десета
06985.202.272 7,213 Пасище Десета
06985.14.998 6,208 Ливада Десета
06985.102.381 35,575 Ливада Десета
06985.1.595 8,255 Пасище Десета
06985.1.603 135,031 Ливада Десета
06985.6.350 349,674 Пасище Десета
06985.12.608 4,323 Ливада Десета
06985.88.460 4,030 Ливада Десета
06985.1.607 131,432 Пасище Десета
06985.24.53 13,632 Ливада Десета
06985.1.167 228,882 Ливада Десета
06985.83.1 125,768 Ливада Десета
06985.101.3 17,613 Ливада Десета
06985.101.4 2,749 Ливада Десета
 
с. РЕДИНА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
62414.3.7 29,226 Ливада Девета
62414.11.52 11,600 Ливада Десета
62414.11.2 12,648 Ливада Десета
62414.11.4 2,787 Ливада Десета
62414.11.38 3,030 Ливада Десета
62414.54.70 2,215 Ливада Десета
62414.55.2 2,878 Пасище Десета
62414.57.12 2,310 Пасище Десета
62414.50.11 5,407 Пасище Десета
62414.49.5 14,958 Пасище Десета
62414.50.24 31,870 Пасище Десета
62414.49.34 9,061 Пасище Десета
62414.49.13 28,688 Пасище Десета
62414.43.8 2,572 Ливада Десета
62414.51.45 0,782 Пасище Десета
62414.30.2 1,535 Ливада Девета
62414.43.53 2,133 Ливада Десета
62414.51.40 14,194 Пасище Десета
62414.13.24 6,500 Пасище Десета
62414.13.144 2,629 Пасище Десета
 
с. ТОМПСЪН
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
72655.13.14 3,876 Пасище Шеста
 
с. ЛЕСКОВДОЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
43390.58.16 4,031 Ливада Седма
 
с. ЦЕРЕЦЕЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
78402.8.5 10,420 Пасище Осма
78402.9.2 1,792 Пасище Осма
78402.59.4 0,471 Ливада Девета
78402.59.3 3,937 Ливада Девета
78402.114.2 47,245 Пасище Десета
78402.65.555 36,380 Пасище Девета
78402.65.10 19,124 Пасище Десета
78402.65.3 2,853 Пасище Девета
78402.64.2 1,822 Пасище Девета
78402.64.4 4,395 Пасище Девета
78402.64.8 6,675 Пасище Девета
78402.65.7 0,841 Пасище Девета
78402.63.2 36,820 Пасище Девета
78402.57.11 10,535 Пасище Девета
78402.50.11 0,781 Пасище Девета
78402.62.529 28,327 Пасище Девета
78402.68.4 16,048 Ливада Девета
78402.69.7 0,490 Ливада Девета
78402.18.999 9,019 Пасище Девета
78402.49.12 18,491 Пасище Девета
78402.50.4 26,526 Пасище Девета
78402.12.4 4,585 Пасище Девета
78402.62.546 8,994 Ливада Девета
78402.62.9 19,094 Пасище Десета
78402.26.2 69,719 Пасище Десета
78402.81.542 3,665 Пасище Девета
78402.58.18 2,658 Пасище Девета
78402.62.2 1,577 Ливада Десета
78402.11.11 76,595 Пасище Осма
78402.10.10 60,618 Пасище Осма
78402.12.2 19,801 Пасище Осма
78402.10.1 16,565 Пасище Осма
78402.1.21 3,898 Пасище Десета
78402.1.19 24,222 Пасище Седма
78402.1.15 19,791 Пасище Деета
78402.1.2 19,621 Пасище Десета
78402.16.147 172,216 Пасище Девета
78402.56.24 123,073 Пасище Девета
78402.63.5 52,057 Пасище Девета
78402.16.137 97,258 Пасище Девета
 
с. ЖЕЛЕН
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
29163.30.56 2,077 Пасище Десета
29163.30.59 1,578 Пасище Десета
29163.30.58 0,612 Пасище Десета
29163.30.11 1,187 Пасище Десета
29163.30.4 1,708 Пасище Десета
29163.161.205 4,019 Пасище Девета
29163.55.65 0,789 Пасище Девета
29163.55.66 1,223 Пасище Девета
29163.55.108 1,107 Ливада Девета
29163.55.133 1,308 Пасище Девета
29163.55.160 1,335 Пасище Девета
29163.55.133 1,308 Пасище Девета
29163.47.10 4,756 Пасище Девета
29163.161.203 3,321 Пасище Девета
29163.30.55 0,780 Пасище Десета
29163.157.110 3,337 Пасище Шеста
29163.55.42 2,750 Пасище Девета
29163.161.99 5,104 Пасище Девета
29163.55.153 4,151 Пасище Девета
29163.36.6 0,483 Пасище Десета
29163.28.269 0,716 Пасище Девета
29163.28.244 0,654 Пасище Девета
29163.28.186 2,139 Пасище Девета
29163.28.208 0,718 Пасище Девета
29163.28.277 3,818 Пасище Девета
29163.28.113 0,372 Пасище Девета
29163.28.454 2,385 Пасище Девета
29163.28.368 2,518 Пасище Девета
29163.28.305 0,057 Пасище Шеста
29163.28.205 0,615 Пасище Девета
29163.28.369 1,162 Пасище Девета
 
с. СВИДНЯ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
65663.11.26 3,221 Ливада Девета
65663.11.92 1,480 Ливада Девета
65663.11.93 1,050 Ливада Девета
65663.11.99 2,802 Ливада Девета
65663.34.58 73,563 Пасище Девета
 
с. ДОБЪРЧИН
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21751.200.21 200,479 Пасище Десета
21751.205.4 117,831 Ливада Десета
 
с. ДОБРАВИЦА
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
21316.3.4 112,651 Ливада Десета
21316.3.9 65,092 Пасище Десета
21316.9.31 6,613 Ливада Девета
       
с. МАНАСТИРИЩЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
47024.9.14 63,169 Пасище Десета
47024.8.15 25,049 Ливада Осма
47024.8.32 3,416 Ливада Десета
47024.8.1 18,706 Пасище Десета
47024.8.55 46,485 Пасище Десета
 
с. ЗАВИДОВЦИ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
30082.14.86 3,232 Ливада Десета
30082.14.64 49,843 Пасище Десета
30082.14.62 3,019 Пасище Десета
30082.14.59 21,345 Пасище Десета
30082.14.57 4,254 Ливада Десета
30082.14.60 44,919 Ливада Десета
30082.14.54 52,991 Пасище Десета
30082.16.29 615,748 Пасище Десета
 
с. БОВ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
04546.20.20 5,964 Пасище Десета
04546.19.60 5,547 Пасище Десета
04546.31.81 64,875 Пасище Девета
04546.49.26 41,724 Пасище Десета
 
с. ЛАКАТНИК
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
43092.32.17 17,263 Пасище Десета
43092.35.206 94,489 Пасище Десета
 
с. ЕЛЕНОВ ДОЛ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
27228.42.1 11,977 Пасище Десета
 
с. ГУБИСЛАВ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
18040.23.45 23,625 Пасище Десета
18040.20.183 93,174 Пасище Десета
18040.16.66 20,400 Пасище Девета
18040.12.7 151.969 Ливада Десета
 
с. ЦЕРОВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
78481.39.6 1,407 Пасище Десета
78481.39.7 0,679 Пасище Десета
78481.39.19 2,290 Пасище Десета
78481.39.18 5,994 Пасище Десета
78481.39.20 0,597 Пасище Десета
78481.39.22 7,115 Пасище Девета
78481.39.16 1,025 Пасище Девета
78481.39.13 0,877 Пасище Девета
78481.40.10 3,759 Пасище Девета
78481.40.5 3,588 Пасище Десета
78481.40.11 5,952 Пасище Десета
78481.40.17 0,729 Пасище Десета
78481.40.16 1,425 Пасище Десета
78481.40.18 14,654 Пасище Десета
78481.40.22 4,881 Пасище Девета
78481.40.27 2,402 Ливада Девета
78481.40.29 2,608 Пасище Девета
78481.40.33 6,006 Ливада Девета
78481.32.1 2,689 Пасище Десета
78481.32.3 2,994 Пасище Десета
78481.32.7 1,773 Пасище Десета
78481.31.19 2,818 Пасище Десета
78481.31.16 6,454 Пасище Десета
78481.38.2 2,208 Пасище Девета
78481.38.7 1,246 Пасище Девета
78481.37.5 6,751 Пасище Девета
78481.37.26 4,944 Ливада Девета
78481.37.10 1,541 Ливада Девета
78481.47.18 3,053 Пасище Девета
78481.47.24 5,085 Пасище Девета
78481.47.55 4,749 Ливада Девета
78481.50.6 3,792 Пасище Девета
78481.50.9 3,086 Пасище Девета
78481.50.8 3,315 Пасище Девета
78481.41.26 0,313 Пасище Девета
78481.41.24 0,904 Пасище Девета
78481.41.16 0,948 Пасище Девета
78481.41.8 1,072 Пасище Девета
78481.41.3 1,109 Пасище Девета
78481.41.1 0,780 Пасище Девета
78481.41.15 0,862 Пасище Девета
78481.41.47 0,863 Пасище Девета
78481.41.37 11,991 Пасище Девета
78481.44.1 13,379 Пасище Девета
78481.44.2 4,117 Ливада Девета
78481.41.32 0,734 Пасище Девета
78481.42.12 4,835 Ливада Девета
78481.42.8 3,540 Ливада Девета
78481.42.16 13,383 Ливада Девета
78481.44.15 6,095 Пасище Девета
78481.43.4 0,805 Ливада Девета
78481.44.23 8,703 Пасище Девета
78481.43.9 1,777 Ливада Девета
78481.43.12 1,339 Ливада Девета
78481.44.26 3,600 Ливада Девета
78481.45.4 2,250 Ливада Девета
78401.45.8 2,061 Ливада Девета
78481.45.15 1,635 Ливада Девета
78481.45.9 5,050 Ливада Девета
78481.39.9 9,346 Пасище Десета
78481.39.12 3,362 Пасище Десета
78481.40.9 0,284 Пасище Десета
78481.40.25 3,173 Пасище Девета
78481.37.7 4,347 Ливада Девета
78481.47.15 2,924 Ливада Девета
78481.41.20 1,392 Ливада Девета
78481.41.19 1,076 Пасище Девета
78481.41.18 1,784 Пасище Девета
78481.44.19 7,352 Пасище Девета
78481.43.1 2,860 Ливада Девета
78481.43.2 0,137 Ливада Девета
78481.43.15 3,008 Ливада Девета
78481.45.6 2,526 Ливада Девета
 
с. МИЛАНОВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
48129.48.81 30,287 Ливада Десета
48129.62.18 8,360 Ливада Шеста
48129.18.69 0,379 Пасище Осма
48129.105.177 10,898 Пасище Десета
48129.10.135 1,020 Пасище Осма
48129.10.159 0,283 Пасище Осма
48129.10.161 1,943 Пасище Осма
48129.109.251 22,390 Пасище Шеста
48129.28.98 25,791 Ливада Десета
48129.44.10 10,839 Ливада Десета
48129.122.69 13,151 Пасище Десета
48129.51.162 13,932 Ливада Десета
48129.48.110 36,729 Пасище Десета
48129.51.164 71,835 Ливада Десета
48129.23.71 72,434 Пасище Девета
 
с. ДРУЖЕВО
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
23798.17.2 23,446 Пасище Десета
23798.38.124 33,061 Ливада Девета
23798.12.18 29,423 Пасище Десета
23798.15.30 53,571 Ливада Десета
23798.38.47 10,839 Пасище Девета
23798.42.136 11,831 Ливада Шеста
23798.53.135 14,016 Ливада Десета
23798.21.4 14,709 Пасище Десета
23798.38.89 16,555 Пасище Девета
23798.39.45 17,130 Ливада Девета
23798.42.108 18,517 Ливада Шеста
23798.19.9 18,950 Ливада Десета
23798.23.1 20,090 Ливада Девета
23798.34.24 23,753 Ливада Десета
23798.50.20 31,156 Ливада Шеста
23798.15.24 32,748 Ливада Десета
23798.37.56 15,466 Ливада Девета
23798.42.211 4,966 Пасище Шеста
23798.35.14 117,184 Ливада Десета
23798.29.2 24,002 Ливада Шеста
23798.12.3 168,067 Ливада Шеста
23798.17.1 91,207 Пасище Десета
23798.13.16 116,023 Пасище Десета
23798.38.69 10,082 Ливада Девета
23798.38.74 32,542 Ливада Девета
23798.38.92 19,732 Ливада Девета
23798.38.109 13,610 Ливада Девета
23798.18.2 11,005 Пасище Осма
23798.37.12 26,873 Ливада Десета
23798.17.6 45,900 Пасище Десета
23798.17.52 33,287 Пасище Десета
23798.33.1 35,282 Ливада Шеста
23798.33.60 76,176 Пасище Девета
23798.33.64 52,839 Ливада Шеста
23798.33.66 11,409 Ливада Шеста
23798.16.17 389,680 Пасище Десета
 
гр. СВОГЕ
Идентификатор Площ (дка) НТП Категория
65869.32.9 50,753 Ливада Седма
65869.68.47 47,147 Пасище Десета
65869.69.28 7,858 Пасище Седма
65869.75.32 28,331 Пасище Десета
65869.73.19 39,437 Пасище Десета
65869.73.29 47,228 Пасище Десета
       

Търгът ще се проведе на 29.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 28.06.2022 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 06.07.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 05.07.2022 г.     

Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 часа до 16:00 часа.     

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Брезе – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Реброво- 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Редина – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Томпсън – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лесковдол- 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Желен – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Свидня – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Добравица – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв./дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Еленов дол- 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Губислав – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Церово – 25 (двадесет и пет) лв./дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв./дка

– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв./дка

Цена на тръжната документация в размер на 100,00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.       

Депозит за участие в търга – 1000,00 (хиляда) лева за всеки имот, за който се участва, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.     

 За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ЕМИЛ ИВАНОВ

Кмет на Община Своге

Принтирай страницата Принтирай страницата