Важно! От ВиК София област относно прекъсване на водоподаването за гр. Своге, с. Свидня и части от с. Искрец

На вниманието на жителите на община Своге!
Поради авария, причинена от външна фирма по време на изместване на довеждащия водопровод с. Искрец – гр. Своге АЦ Ф475, водоподаването ще бъде прекъснато в гр. Своге, с. Свидня и част от с. Искрец между 08:00 и 20:00 на 20.10.2022.
От ВиК София област