Предстоящо завършване на ремонт на Републикански път III-164 Своге-Искрец-Бучин проход

След многократни срещи, писма и настояване от страна на Кмета на Община Своге г-н Емил Иванов пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление София за належащо довършване на започнат ремонт на Републикански път III-164 Своге-Искрец-Бучин проход, със свое писмо АПИ уведоми Община Своге, че ремонтните дейности ще бъдат завършени след приключване на зимния сезон  и сключване на нов договор  за текущ ремонт и поддръжка.

инж. Валентин Михайлов – Зам.-кмет на Община Своге

Pismo-API