Покана

 П О К А Н А

За обществено обсъждане на изпълнението на отчета за първото шестмесечие на Община

 Своге за 2013 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

           Уведомяваме ви,че на основание чл.25,ал.1 и ал.2 от Закона за общинските бюджети във връзка с чл.16,ал.1 от Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет,приета от Общински съвет-град Своге,Ви уведомяваме,че на 01.08.2013 година от 16.00часа в лекционната зала на Читалище “Градище” ще се проведе обществено обсъждане на отчета за първото полугодие и предложения за изменение на общинския бюджет за 2013 година.