Проблеми и решения по водопроводната и канализационна система

ВиКУважаеми съграждани!

Честите прекъсвания на нормалното водоснабдяване се дължат на аварии по амортизираната водопроводна мрежа на града. Въпреки ежедневните съвместни усилия на оператора ВиК ЕООД София Област и общината, за бързото отстраняване на авариите и възстановяване на нормалното водоснабдяване, авариите продължават да се случват.

Решението на този много важен въпрос е изцяло подмяна на водопроводната и канализационна мрежа. В тази насока в момента Община Своге изпълнява проект  „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“, подобект: Първи етап: „Рехабилитация на водоснабдителна  мрежа на централна градска част на град Своге“, „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге“ и „Основен ремонт пътна настилка на ЦГЧ на град Своге“.

ОБЩИНА СВОГЕ

ВиК