Обява за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на горски имоти

ОБЩИНА СВОГЕ, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и чл. 69, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 53/ 31.01.2024 г., ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, с трайно предназначение на територията: горска, представляващи:

Номер Недвижим имот с идентификатор Находящ се в село Площ
1.         30329.62.3 Заноге 29992 кв.м.
2.                  30847.84.9 Зимевица 15077 кв.м.
3.                  30847.84.21 Зимевица 140102 кв.м.
4.                  30847.84.6 Зимевица 74247 кв.м.
5.                  30847.84.14 Зимевица 98124 кв.м.
6.                  30847.84.8 Зимевица 4315 кв.м.
7.                  30847.84.109 Зимевица 48179 кв.м.
8.                  30847.84.15 Зимевица 281679 кв.м.
9.                  30847.84.24 Зимевица 155540 кв.м.
10.               30847.84.25 Зимевица 12193 кв.м.
11.               30847.84.22 Зимевица 33143 кв.м.
12.               30847.84.28 Зимевица 456350 кв.м.
13.               30847.84.17 Зимевица 505 кв.м.
14.               30847.100.1 Зимевица 19434 кв.м.
15.               30847.100.11 Зимевица 12622 кв.м.
16.               30847.100.13 Зимевица 2665 кв.м.
17.               30847.100.2 Зимевица 86941 кв.м.
18.               30847.100.12 Зимевица 2003 кв.м.
19.               30847.84.27 Зимевица 878 кв.м.
20.               30847.84.18 Зимевица 218564 кв.м.
21.               30847.301.1 Зимевица 79751 кв.м.
22.               30847.301.13 Зимевица 46543 кв.м.
23.               30847.301.14 Зимевица 2913 кв.м.
24.               30847.301.15 Зимевица 1556 кв.м.
25.               30847.301.16 Зимевица 100981 кв.м.
26.               30847.301.17 Зимевица 5672 кв.м.
27.               30847.301.12 Зимевица 12298 кв.м.
28.               30847.301.23 Зимевица 773 кв.м.
29.               30847.301.10 Зимевица 156285 кв.м.
30.               30847.301.19 Зимевица 2486 кв.м.
31.               30847.302.6 Зимевица 330661 кв.м.
32.               30847.302.4 Зимевица 10408 кв.м.
33.               30847.302.5 Зимевица 25900 кв.м.
34.               30847.301.8 Зимевица 36365 кв.м.
35.               30847.301.9 Зимевица 11170 кв.м.
36.               30847.301.18 Зимевица 1208 кв.м.
37.               30847.301.22 Зимевица 1306 кв.м.
38.               30847.301.3 Зимевица 45238 кв.м.
39.               30847.302.11 Зимевица 69552 кв.м.
40.               30847.302.12 Зимевица 12878 кв.м.
41.               30847.301.11 Зимевица 38177 кв.м.
42.               30847.301.20 Зимевица 2095 кв.м
43.               30847.301.21 Зимевица 1122 кв.м
44.               30847.302.10 Зимевица 95754 кв.м
45.               30847.302.13 Зимевица 136048 кв.м
46.               30847.302.15 Зимевица 37932 кв.м
47.               30847.302.16 Зимевица 128718 кв.м
48.               30847.302.17 Зимевица 83648 кв.м
49.               30847.302.20 Зимевица 219357 кв.м
50.               30847.302.22 Зимевица 24559 кв.м
51.               30847.302.23 Зимевица 7649 кв.м
52.               30847.302.24 Зимевица 43864 кв.м
53.               30847.302.25 Зимевица 298422 кв.м
54.               30847.302.7 Зимевица 123355 кв.м
55.               30847.302.9 Зимевица 131370 кв.м
56.               30847.100.4 Зимевица 60270 кв.м
57.               30847.100.18 Зимевица 6102 кв.м
58.               30847.100.9 Зимевица 138817 кв.м
59.               30847.100.16 Зимевица 40208 кв.м
60.               30847.100.10 Зимевица 369 кв.м
61.               30847.100.5 Зимевица 3052 кв.м
62.               30847.200.116 Зимевица 190388 кв.м
63.               30847.200.117 Зимевица 317219 кв.м
64.               30847.200.118 Зимевица 26041 кв.м
65.               54122.523.13 Осеновлаг 8466 кв.м
66.               54122.523.18 Осеновлаг 23553 кв.м
67.               54122.523.20 Осеновлаг 11689 кв.м
68.               54122.523.22 Осеновлаг 3300 кв.м
69.               54122.523.23 Осеновлаг 17991 кв.м
70.               54122.523.28 Осеновлаг 33892 кв.м
71.               54122.523.3 Осеновлаг 7890 кв.м
72.               54122.548.10 Осеновлаг 1120 кв.м
73.               54122.548.17 Осеновлаг 17232 кв.м
74.               54122.548.18 Осеновлаг 145587 кв.м
75.               54122.548.19 Осеновлаг 4071 кв.м
76.               54122.548.20 Осеновлаг 11638 кв.м
77.               54122.548.21 Осеновлаг 31094 кв.м
78.               54122.548.22 Осеновлаг 504949 кв.м
79.               54122.548.3 Осеновлаг 13766 кв.м.
80.               54122.548.4 Осеновлаг 3787 кв.м
81.               54122.548.5 Осеновлаг 3108 кв.м
82.               54122.548.6 Осеновлаг 2005 кв.м
83.               54122.548.7 Осеновлаг 17130 кв.м
84.               54122.548.8 Осеновлаг 1394 кв.м
85.               54122.548.9 Осеновлаг 873 кв.м
86.               54122.55.116 Осеновлаг 27396 кв.м
87.               54122.557.8 Осеновлаг 41968 кв.м
88.               54122.557.4 Осеновлаг 9570 кв.м
89.               54122.557.9 Осеновлаг 1294 кв.м
90.               54122.511.10 Осеновлаг 1465 кв.м
91.               54122.511.11 Осеновлаг 20480 кв.м
92.               54122.511.15 Осеновлаг 4162 кв.м
93.               54122.511.18 Осеновлаг 2999 кв.м
94.               54122.511.19 Осеновлаг 8812 кв.м
95.               54122.511.20 Осеновлаг 8424 кв.м
96.               54122.511.21 Осеновлаг 34419 кв.м
97.               54122.554.10 Осеновлаг 105113 кв.м
98.               54122.554.11 Осеновлаг 3163 кв.м
99.               54122.554.5 Осеновлаг 223368 кв.м
100.            54122.554.6 Осеновлаг 4387 кв.м
101.            54122.554.7 Осеновлаг 17071 кв.м
102.            54122.554.8 Осеновлаг 8627 кв.м
103.            54122.554.9 Осеновлаг 9076 кв.м
104.            54122.553.7 Осеновлаг 392831 кв.м
105.            54122.555.10 Осеновлаг 14383 кв.м
106.            54122.555.11 Осеновлаг 5357 кв.м
107.            54122.555.12 Осеновлаг 35876 кв.м
108.            54122.555.13 Осеновлаг 4507 кв.м
109.            54122.555.14 Осеновлаг 70783 кв.м
110.            54122.555.9 Осеновлаг 11165 кв.м
111.            54122.586.8 Осеновлаг 180940 кв.м
112.            54122.553.4 Осеновлаг 1997 кв.м
113.            54122.553.5 Осеновлаг 1799 кв.м
114.            54122.553.6 Осеновлаг 2097 кв.м
115.            54122.586.6 Осеновлаг 12167 кв.м
116.            54122.585.10 Осеновлаг 1351 кв.м
117.            54122.585.11 Осеновлаг 93029 кв.м
118.            54122.585.12 Осеновлаг 40088 кв.м
119.            54122.585.13 Осеновлаг 99973 кв.м
120.            54122.585.7 Осеновлаг 108102 кв.м
121.            54122.585.8 Осеновлаг 1765 кв.м
122.            54122.585.9 Осеновлаг 4866 кв.м
123.            54122.584.4 Осеновлаг 20623 кв.м
124.            54122.584.6 Осеновлаг 49691 кв.м
125.            54122.584.7 Осеновлаг 287874 кв.м
126.            54122.504.9 Осеновлаг 269215 кв.м
127.            54122.505.11 Осеновлаг 178398 кв.м
128.            54122.505.12 Осеновлаг 50094 кв.м
129.            54122.505.13 Осеновлаг 110646 кв.м
130.            54122.505.14 Осеновлаг 2451 кв.м
131.            54122.505.6 Осеновлаг 248204 кв.м
132.            54122.505.8 Осеновлаг 4352 кв.м
133.            54122.500.5 Осеновлаг 195111 кв.м
134.            54122.500.3 Осеновлаг 17655 кв.м
135.            54122.8.6 Осеновлаг 6058 кв.м
136.            54122.500.7 Осеновлаг 5060 кв.м
137.            54122.500.8 Осеновлаг 2738 кв.м
138.            54122.2.101 Осеновлаг 340257 кв.м
139.            54122.577.1 Осеновлаг 448265 кв.м

 Търгът ще се проведе на 10.04.2024 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 09.04.2024 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 17.04.2024 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 16.04.2024 г.

Оглед на имотите може да се извършва всеки делничен ден от 12:30ч. до 13:30ч.     

Начална тръжна продажна цена общо за всички имоти е в размер на 5688352,00лв. /пет милиона шестстотин осемдесет и осем хиляди триста петдесет и два лева/. ДДС не се начислява.

Цена на тръжната документация в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ с вкл. ДДС, като същата се получава от стая „Общинска собственост“ – трети етаж, след закупуването й от деловодството на общината – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 10 % /десет процента/ от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща по сметка на Община Своге при „Общинска банка” АД, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

            За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата