60 ГОДИНИ СВОГЕ – ГРАД – Как се е осъществявало основното образование?

60 ГОДИНИ СВОГЕ- ГРАД

Из непубликваната книга „Разтворени страници от историята на Своге”

КАК СЕ Е ОСЪЩЕСТВЯВАЛО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?

Със Заповед № 4 на МНП от м. юли 1964 г. Средното политехническо училище в гр. Своге от началото на учебната 1964/1965 г. се разделя на Политехническа гимназия „Дичо Петров“ и Основно училище от I до VIII клас. Директор е Христо Божилов, а зам.-  директор – Иван Ананиев. Двете училища са все още в една сграда и учениците се обучават  на смени.

Zala

Започнато е строителството на нова сграда, а на 08.11.1965 г. се взима решение основното училище да се нарича „Митко Палаузов“, на името на детето партизанин.  Кръстник на училището е Лили Чамова, която го предлага на учителски съвет. Имало е и второ предложение за наименование – „Морис Торез“, от диригента Христо Божилов. През учебната 1967/1968 г. с директор Иван Ананиев и зам.- директор Кирил Белов се случва най-важното събитие. На 09.10.1967 г. е открита новата училищна сграда в местността „Манастирската ливада“. Датата става паметна за всички свогенци, които с доброволен труд, без заплащане, и със средства от обществени организации, построяват училището. На откриването присъстват много гости и представители на МНП. Военен оркестър открива тържеството.

През учебната 1974/1975 г. в училището учат 920 ученици, обособени в 28 паралелки, 7 занимални и 2 полудневни детски градини. Директор е Иван Ананиев, а негови заместници са Сава Костов – учител по руски и Младен Бонев – преподавател по  география.

Младен Бонев става директор на училището през учебната 1980/1981 г., а заместници са му Сава Костов и Емилия Григорова. През следващата учебна година, по решение на МНП, свогенското училище е обявено за базово за свогенския район.

На 06.09.1984 г. тържествено е открита към училището спортна зала на площ 642 кв.м.

IvanVazovНа 11.03.1991 г. Педагогическият съвет към училището взема решение то да носи името на Иван Вазов.

На 15.09.1992 г. учебната година в “Иван Вазов” е открита тържествено с издигане на националното знаме. Преминава се вече на едносменно обучение на учениците. По специален проект и активното участие на кмета на общината – Павел Матев, общежитието е преустроено за обучение на учениците от I-ви до IV-ти клас – начален курс. Две години по -късно се приема празникът на училището да се чества на 24 ноември – дата свързана с първото издание на романа „Под игото“.

Материалът подготви Людмила ПЕТРОВА

Автори Ангел Танев, Боян Балкански, Л. Петрова

Снимки от архива на  Николай Зарков, НЧ”Градище 1907”