Изследване с апарат „SMOKERLYSER“

smokingВъв връзка с реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025г. на Министерство на здравеопазването – рисков фактор „ТЮТЮНОПУШЕНЕ“, ще се проведе изнесена форма на Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/ в община Своге на 04.07.2024 г. от 9,30 часа в Читалище „Градище“ – гр. Своге.
Мероприятието включва:
1. Измерване на въглероден окис и карбоксихемоглобин в кръвта в издишан
въздух с апарата „Smokerlyser”, за да бъде опредено нивото на тези показатели при пушачи;
2. Анкетно проучване за степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом;
3. Консултации с цел мотивиране за отказ от тютюнопушене.