Проект „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“

Проект „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“

Проект – изтегли