Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

Община Своге започва издаването на нов образец карти за безплатно паркиране на хора с увреждания, съобразени с европейските изисквания и посочени в Закона за движение по пътищата.

Стандартният модел на ЕС на картата за паркиране за хора с увреждания дава възможност на дадено лице с увреждания да ползва определени места за паркиране в държавата, в която пребивава, да пътува по-лесно на територията на друга държава-членка и да се ползва от всички улеснения при паркиране, предоставени на хората с увреждания в тази държава-членка.

С новата карта хората с увреждания ще могат да се сдобият след като подадат необходимите документи в деловодството на общината.

За повече информация, натиснете върху този линк…