Читалище „Градище 1907“ с нов изпълнителен орган

На 28 март 2012 г. се проведе редовното общо събрание на НЧ „Градище 1907“ град Своге. След като бяха представени годишните отчети за дейността на читалището за 2011 г. и този на Проверителната комисия, Общото събрание прие проекта за бюджет и проекта за програма за работата на читалището през 2012 г.

Върховния орган направи промяна в Устава на читалището като реши Настоятелството вече да е в състав от 9 души, а не 3, както досега. За председател единодушно бе избрана Мая Манолова-Ташунова. Останалите членове на новото Настоятелство са:

  1. Василка Исаева Миланова
  2. Димитър Борисов Исаев
  3. Ива Стефанова Митрова
  4. Красимира Генова Пешова
  5. Надя Ванева Янулова-Йовова
  6. Росен Кирилов Тодоров
  7. Юлиян Василев Венелинов
  8. Янита Миланова Вутова

В състава на Проверителната комисия също има изменения. Новият председател е Татяна Манасиева.