Пролетно почистване

 Уважаеми граждани и гости на Община Своге,

За поредна година в Община Своге, ще се проведе пролетно почистване на  града и селата.

Обръщаме се към Вас  и най-сърдечно Ви приканваме да се включим всички заедно  в пролетното почистване на нашата община.

Нека чрез съвместни усилия да направим града и селата си по-чисти, местата, където живеем и където растат нашите деца – по-приветливи.

Приканваме Ви, да поставяте отпадъците в контейнерите за битови отпадъци на местата, където има разделно събиране в съответните контейнери, а строителните отпадъци, едрогабаритни отпадъци, старите мебели и бялата техника – до контейнерите.

Нека се включим активно с нашите съседи и съграждани в почистването на обществените зелени площи, градинки и места за отдих.

Нека да почистим дворовете, междублоковите пространства и тротоарите, прилежащи на собствените  ни домове и търговски обекти.

Надяваме се с Ваша подкрепа да направим  общината по-чиста и заедно ръка за ръка да поемем по пътя към една по-чиста, по-зелена и европейска община, където нашите деца ще играят в чисти детски кътове, нашите родители ще  се разхождат  и отпочиват в чисти градинки и зелени площи.

Обръщаме се към Вас, и най-сърдечно Ви приканваме да се включите активно в пролетното почистване, което ще се състои на 21.04.2012г.

 

План-програма и график за почистването на града и населените места може да видите тук.

От общинското ръководство.