Информационен лист за национален референдум

С протоколно решение от 12.12.2012 г. МС одобри вида и съдържанието на Информационен лист за национален референдум  насрочен на 27.01.2013 г. Решението е взето в изпълнение на чл.15 ал. 2 от

Виж повече

Избирателен списък за провеждане на национален референдум на 27.01.2013

Национален Референдум на 27.1.2013 г. приключи и възможностите за справки в Избирателните списъци вече не са достъпни . Достъпна в момента е само информационната част на сайта.

Виж повече

Съобщение

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ       СЪОБЩЕНИЕ №94-М-101/ 08.11.2012 год. Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник „Държавен вестник“, (неофициален раздел) брой № 84/02.11.2012 год., стр. 116

Виж повече