Съобщение от Районно управление “Полиция” гр. Своге

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ за предотвратяване на ПТП с деца и юноши през учебната 2013 – 2014 година Тези препоръки са формулирани на базата на анализа на пътно-транспортните произшествия с деца и

Виж повече

Информация за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2013 г.

  Настоящата информация има за цел да представи изпълнението на сборния отчет на Община Своге към  30. 06. 2013 г. Бюджета на Община Своге за 2013 година е разработен в

Виж повече

Стартира реализацията на проект Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт на НСОРБ, финансиран по ОП „Техническа помощ”

Проектът, по който Община Своге е партньор има два основни компонента: 1.     Внедряване в общините на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и осигуряване на необходимата техника

Виж повече

Община Своге спечели още един проект

Община Своге очаква безвъзмездна финансова помощ за спечеления проект по ОПАК с наименование „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на Община Своге.” Проектът е по Приоритетна ос

Виж повече

Традиция и любов – Грохотен 2013

В неделя, на 25 август 2013 г., на връх Грохотен се проведе 41-вият общински туристически събор, организиран от Туристическо дружество „Искърски пролом” Своге, с помощта и съдействието на Община Своге.

Виж повече