Обява

Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ към Община Своге, напомня във връзка с влезлите в сила промени на ЗУПГМЖСВ /ДВ бр.100/2008г., изм. бр.44/2009г. и изм. бр.99/2009г./ следното: 1. Съгласно 

Виж повече

Заповед

С оглед опазването на обществения ред и необходимостта от създаване на нормални и безопасни условия при провеждане на Празника на град Своге – Петровден, на основание чл.44, ал.2 и чл.44,

Виж повече